Back to dashboard
प्रश्नावली

नोट : (*) भएको बुदा अनिवार्य भर्नुहोला !! मिलेसम्म यस फर्म भर्दा आफ्नो मोबाईल या कम्प्युटरमा लोकेसन इनेबल गर्नुहोला
years
हालको ठेगाना
जि.पि.एस निर्देशांक
अक्षांश :
देशान्तर :
पेशा
अन्य ब्यक्तिहरुसंगको सम्पर्क
सुरक्षाका उपायहरु के के अपनाउनुहुन्छ?
आनी बानी
हालको स्वास्थ्य अवस्था
हाल देखिएका लक्षणहरु
समुदायको अवस्था
आर्थिक प्रभाव
शिक्षा तथा पेशा
छिमेकमा घरहरुको घनत्व
संक्रमित संख्या
हालसालै विदेशबाट आएको
समुदायको जनसंख्या
अस्पतालको दुरी
कोरोना अस्पतालको दुरी
स्वास्थ्य संस्थामा भएको सेवा सुबिधा
बजारको दुरी
खाद्यान्न बचत
कृषक/बिक्रेता
मूल्य
सामानको उपलब्धता
बजार-भाउ भिन्नता
रोजगारी
थेग्नसक्ने अवस्था